וידאו video

תורת היחסות
Author: אבשלום אליצור
בשתי פגישות בסדרה "מנת משכל" של הטלוויזיה החינוכית ניסיתי להסביר בצורה פשוטה את תורת היחסות לתלמידי תיכון. 
שתי ההרצאות מבוססות על מצגת זו:  Relativity.PPT
א. תורת היחסות הפרטית:

 
ב. תורת היחסות הכללית:

 
כל הזכויות שמורות לטלוויזיה החינוכית הישראלית.
 
*
 

 
Talkbacks
  reply