Search Results For 'mp'

  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>
 
זוגתי שתחיה עשתה כתבה על "מנסה" ואז התברר שהעיתון שהזמין את הכתבה לא מעוניין בה - רווח נקי לרשת.         י

 
ما الذي قد تقوله لشخص فوق السطح؟ نصّ لمكافحة الانتحار

د. حاييم عومير، قسم علم النفس، جامعة تل-أبيب

 
لمكافحة الانتحار 2
Author: أورباخ

كيف تصغي للشخص الموجود فوق السطح؟

تعقيب على مقال إليتزور وعومر

يسرائيل أورباخ

 
"הפסיכואנליטיקאית עופרה אשל הודתה לי על מאמר זה במילים "בכיתי כשקראתי אותו
 
החוויה הדתית בראי הפסיכולוגיה. למאמר המקורי הגיבו חבריי ומוריי בנימין בית-הלחמי ודני סטטמן (ר' להלן), ותגובותיהם נתנו השראה לגרסה מורחבת זו.   

 
(על השימוש לרעה בשם האב: עיון ביקורתי בתיאוריה של לאקאן (2011/2002
mp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /> mp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx" /> mp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml" /> זה הניסיון היחיד עד היום בעברית להתמודד עם התיאוריה של לקאן ולענות על השאלה הפשוטה: יש טעם לנסות להבין אותה? לכאורה זה מאמר נגד לקאן, אבל השאיפה היא ליותר: מתוך הדיון בקלקולים של לקאן אנחנו מבינים יותר מהי הפסיכואנליזה כולה.
עד היום טרם זכה מאמר זה לתגובה.
 
?מקור תלמודי לחוק ריבוע המרחק
Author: הרב יהודה דאנציגער
 
"...and His Holiness is pleased." What an honor!

 
mp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /> mp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx" /> mp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml" />Foundations of Physics 18, 357-370.
 
  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>